• Home |
  • 회원가입 |
  • 로그인 |

회사소개 Taijin

Taijin, China
Location : Taijin Office, China / 천진사무소, 중국
 

Company

Tianjin Eastsunrailway-Seallogistics Co.,Ltd.

 

Address

Tianjin Riverfron Squar 2809, Shiyijing Road No.81 Hedong District. Tianjin 812809,China

 

Tel

+86-22-8431-7505

 

Fax

+86-22-8431-7716